close
云南工商企业名录 云南工商企业名录

地区分类


下面是云南省下属地市区县列表,点击链接进入对应地区的工商企业列表和分类。

代码 名称
530000 云南省 (分类)
530100 昆明市 (分类)
530101 市辖区 (分类)
530102 五华区 (分类)
530103 盘龙区 (分类)
530111 官渡区 (分类)
530112 西山区 (分类)
530113 东川区 (分类)
530121 呈贡县 (分类)
530122 晋宁县 (分类)
530124 富民县 (分类)
530125 宜良县 (分类)
530126 石林彝族自治县 (分类)
530127 嵩明县 (分类)
530128 禄劝彝族苗族自治县 (分类)
530129 寻甸回族彝族自治县 (分类)
530181 安宁市 (分类)
530300 曲靖市 (分类)
530301 市辖区 (分类)
530302 麒麟区 (分类)
530321 马龙县 (分类)
530322 陆良县 (分类)
530323 师宗县 (分类)
530324 罗平县 (分类)
530325 富源县 (分类)
530326 会泽县 (分类)
530328 沾益县 (分类)
530381 宣威市 (分类)
530400 玉溪市 (分类)
530401 市辖区 (分类)
530402 红塔区 (分类)
530421 江川县 (分类)
530422 澄江县 (分类)
530423 通海县 (分类)
530424 华宁县 (分类)
530425 易门县 (分类)
530426 峨山彝族自治县 (分类)
530427 新平彝族傣族自治县 (分类)
530428 元江哈尼族彝族傣族自治县 (分类)
532100 昭通地区 (分类)
532101 昭通市 (分类)
532122 鲁甸县 (分类)
532123 巧家县 (分类)
532124 盐津县 (分类)
532125 大关县 (分类)
532126 永善县 (分类)
532127 绥江县 (分类)
532128 镇雄县 (分类)
532129 彝良县 (分类)
532130 威信县 (分类)
532131 水富县 (分类)
532300 楚雄彝族自治州 (分类)
532301 楚雄市 (分类)
532322 双柏县 (分类)
532323 牟定县 (分类)
532324 南华县 (分类)
532325 姚安县 (分类)
532326 大姚县 (分类)
532327 永仁县 (分类)
532328 元谋县 (分类)
532329 武定县 (分类)
532331 禄丰县 (分类)
532500 红河哈尼族彝族自治州 (分类)
532501 个旧市 (分类)
532502 开远市 (分类)
532522 蒙自县 (分类)
532523 屏边苗族自治县 (分类)
532524 建水县 (分类)
532525 石屏县 (分类)
532526 弥勒县 (分类)
532527 泸西县 (分类)
532528 元阳县 (分类)
532529 红河县 (分类)
532530 金平苗族瑶族傣族自治县 (分类)
532531 绿春县 (分类)
532532 河口瑶族自治县 (分类)
532600 文山壮族苗族自治州 (分类)
532621 文山县 (分类)
532622 砚山县 (分类)
532623 西畴县 (分类)
532624 麻栗坡县 (分类)
532625 马关县 (分类)
532626 丘北县 (分类)
532627 广南县 (分类)
532628 富宁县 (分类)
532700 思茅地区 (分类)
532701 思茅市 (分类)
532722 普洱哈尼族彝族自治县 (分类)
532723 墨江哈尼族自治县 (分类)
532724 景东彝族自治县 (分类)
532725 景谷傣族彝族自治县 (分类)
532726 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 (分类)
532727 江城哈尼族彝族自治县 (分类)
532728 孟连傣族拉祜族佤族自治县 (分类)
532729 澜沧拉祜族自治县 (分类)
532730 西盟佤族自治县 (分类)
532800 西双版纳傣族自治州 (分类)
532801 景洪市 (分类)
532822 勐海县 (分类)
532823 勐腊县 (分类)
532900 大理白族自治州 (分类)
532901 大理市 (分类)
532922 漾濞彝族自治县 (分类)
532923 祥云县 (分类)
532924 宾川县 (分类)
532925 弥渡县 (分类)
532926 南涧彝族自治县 (分类)
532927 巍山彝族回族自治县 (分类)
532928 永平县 (分类)
532929 云龙县 (分类)
532930 洱源县 (分类)
532931 剑川县 (分类)
532932 鹤庆县 (分类)
533000 保山地区 (分类)
533001 保山市 (分类)
533022 施甸县 (分类)
533023 腾冲县 (分类)
533024 龙陵县 (分类)
533025 昌宁县 (分类)
533100 德宏傣族景颇族自治州 (分类)
533101 畹町市 (分类)
533102 瑞丽市 (分类)
533103 潞西市 (分类)
533122 梁河县 (分类)
533123 盈江县 (分类)
533124 陇川县 (分类)
533200 丽江地区 (分类)
533221 丽江纳西族自治县 (分类)
533222 永胜县 (分类)
533223 华坪县 (分类)
533224 宁蒗彝族自治县 (分类)
533300 怒江傈僳族自治州 (分类)
533321 泸水县 (分类)
533323 福贡县 (分类)
533324 贡山独龙族怒族自治县 (分类)
533325 兰坪白族普米族自治县 (分类)
533400 迪庆藏族自治州 (分类)
533421 中甸县 (分类)
533422 德钦县 (分类)
533423 维西傈僳族自治县 (分类)
533500 临沧地区 (分类)
533521 临沧县 (分类)
533522 凤庆县 (分类)
533523 云县 (分类)
533524 永德县 (分类)
533525 镇康县 (分类)
533526 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 (分类)
533527 耿马傣族佤族自治县 (分类)
533528 沧源佤族自治县 (分类)


未划分到以上分类的单位归类到:默认地区 (分类)、没有行政区号 (分类)、云南省以外 (分类)、云南省未细分 (分类)、默认行政区号 (分类)。

新补充:

保山市	530500	
 市辖区	530501	
 隆阳区	530502	
 施甸县	530521	
 腾冲县	530522	
 龙陵县	530523	
 昌宁县	530524

昭通市	530600	
 市辖区	530601	
 昭阳区	530602	
 鲁甸县	530621	
 巧家县	530622	
 盐津县	530623	
 大关县	530624	
 永善县	530625	
 绥江县	530626	
 镇雄县	530627	
 彝良县	530628	
 威信县	530629	
 水富县	530630

丽江市	530700	
 市辖区	530701	
 古城区	530702	
 玉龙纳西族自治县	530721	
 永胜县	530722	
 华坪县	530723	
 宁蒗彝族自治县	530724	

思茅市	530800	
 市辖区	530801	
 翠云区	530802	
 普洱哈尼族彝族自治县	530821	
 墨江哈尼族自治县	530822	
 景东彝族自治县	530823	
 景谷傣族彝族自治县	530824	
 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县	530825	
 江城哈尼族彝族自治县	530826	
 孟连傣族拉祜族佤族自治县	530827	
 澜沧拉祜族自治县	530828	
 西盟佤族自治县	530829	

临沧市	530900	
 市辖区	530901	
 临翔区	530902	
 凤庆县	530921	
 云县	530922	
 永德县	530923	
 镇康县	530924	
 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县	530925	
 耿马傣族佤族自治县	530926	
 沧源佤族自治县	530927

返回首页 | Mobile 手机版 | 电脑版 Computer


2010-2018 v3.6 a-j-e-0